Agnieszka Śliwińska

Tłumacz przysięgły Poznań –
profesjonalne tłumaczenia

Dziś, kiedy coraz częściej przekraczamy granice w celach zawodowych, edukacyjnych czy prywatnych, wiele osób i przedsiębiorstw korzysta z pomocy tłumacza przysięgłego. Jako tłumacz przysięgły języka angielskiego (nr uprawnień TP/46/06) ustanowiony przez Ministra Sprawiedliwości wykonuję tłumaczenia poświadczone i niepoświadczone dla klientów instytucjonalnych i prywatnych.
Zapraszam do współpracy

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Poznań – praca z każdym rodzajem dokumentów

Zajmuję się tłumaczeniami dokumentów dla instytucji, firm i osób prywatnych. Dbam o wysoką jakość tłumaczeń. Jeśli potrzebny Państwu profesjonalny tłumacz przysięgły języka angielskiego Poznań, zapraszam do współpracy.
Zapoznaj się z profesjonalną ofertą:

Wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów i pism urzędowych, dbając o zachowanie wszystkich wymogów prawnych, z uwzględnieniem potrzeb klienta. Tłumaczę m.in.:

 • odpisy aktów stanu cywilnego,
 • dyplomy i świadectwa,
 • umowy,
 • dokumenty prawa jazdy,
 • samochodowe dokumenty rejestracyjne,
 • testamenty,
 • faktury,
 • sprawozdania finansowe,
 • opinie techniczne,
 • certyfikaty,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • poświadczenia kwalifikacji zawodowych,
 • zaświadczenia z urzędu gminy, ZUS, urzędu skarbowego, itp.

Szczegóły realizacji usługi każdorazowo ustalam z klientem. Najczęściej klient wysyła do mnie skan dokumentów pocztą elektroniczną. Po przygotowaniu wyceny przesyłam pełną ofertę z ceną oraz terminem wykonania. Jeśli oferta zostanie zaakceptowana, wystawiam fakturę pro-forma, a klient uiszcza należność na mój rachunek bankowy. Do pracy przystępuję po otrzymaniu zapłaty. Oryginał jest okazywany przy odbiorze tłumaczenia, o ile zachodzi taka potrzeba. Na wszystkie usługi wystawiam faktury VAT (23%).