Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione lub poświadczone) – czym się charakteryzują?

Załatwiając sprawy w urzędach czy kontaktując się z różnymi instytucjami, można w wielu przypadkach usłyszeć, że dopełnienie wszystkich formalności wymaga przetłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego. Oznacza to, że tłumaczenie ma być tłumaczeniem poświadczonym (czyli uwierzytelnionym).

 

Tłumaczenie uwierzytelnione –czym się różni od zwykłego?

Przede wszystkim tłumaczenie przysięgłe (poświadczone) musi zostać wykonane lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego, który został ustanowiony przez Ministra Sprawiedliwości, otrzymał pieczęć tłumacza przysięgłego oraz numer uprawnień. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego.

tłumaczenia przysięgłe Poznań Agnieszka Śliwińska

Każde tłumaczenie przysięgłe (poświadczone) jest opatrzone podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego, a także zawiera formułkę poświadczającą to, że zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki oraz na podstawie kopii lub oryginału. Tłumaczenia poświadczone są rejestrowane w repertorium tłumacza przysięgłego.

Więcej informacji na temat zasad etyki zawodowej oraz praktyki zawodowej tłumacza przysięgłego można znaleźć w „Kodeksie zawodowym tłumacza przysięgłego” (https://tepis.org.pl/kodeks-tlumacza-przysieglego/) opracowanym przez TEPIS (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS).

Klienci indywidualni zlecają mi wykonanie tłumaczenia poświadczonego, gdy chcą przetłumaczyć:

 • odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • zaświadczenia z urzędów gminy, urzędu skarbowego, ZUS,
 • dyplomy, świadectwa, wykazy ocen z przebiegu studiów,
 • dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu w wydziałach komunikacji,
 • zgodę na wyjazd dziecka za granicę,
 • dokumenty potrzebne do kontynuacji nauki na zagranicznych uczelniach,
 • zaświadczenie o przebiegu praktyki zawodowej,
 • dokumentację medyczną, zaświadczenia lekarskie.

Zlecenia wykonywane na rzecz podmiotów gospodarczych obejmują tłumaczenia:

 • dokumentacji spółek,
 • zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • wypisów z rejestrów gruntów,
 • wypisów z księgi wieczystej,
 • odpisów aktów notarialnych,
 • wypisów z KRS,
 • sprawozdań finansowych, opinii biegłych rewidentów,
 • protokołów ze zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy).

Tłumaczenia przysięgłe angielski Poznań– profesjonalna obsługa

Jako tłumacz przysięgły języka angielskiego świadczę usługi z zachowaniem staranności formalnej i językowej oraz całkowitej poufności. Nie dzielę się z nikim informacjami na temat moich klientów. Tłumaczenia są sporządzane w formie wydruków opatrzonych pieczęcią i podpisem. Od niedawna są także dostępne w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ta forma jest coraz częściej akceptowana w instytucjach i urzędach, a dla klienta ma tę zaletę, że pozwala mu na wielokrotne udostępnianie pliku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W ten sposób oszczędza się nie tylko lasy, ale i własne pieniądze, ponieważ za każdy dodatkowy egzemplarz tłumaczenia poświadczonego jest podbierana dodatkowa opłata.

Podstawową jednostką rozliczeniową w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych jest strona składająca się z 1125 znaków ze spacjami (zzs) tekstu tłumaczonego, czyli w języku docelowym.

Warunki każdego zlecenia ustalam indywidualnie z klientem.

czytaj więcej o tłumaczeniach uwierzytelnionych

Profesjonalne tłumaczenia uwierzytelnione Poznań – wysoka jakość tłumaczenia

W każdym realizowanym przeze mnie tłumaczeniu zwracam dużą uwagę na detale. Dbam nie tylko o to, aby dokument był sporządzony zgodnie z zasadami, ale także zachowanie poprawnej stylistyki i przejrzystej formy. Od lat wykonuję profesjonalne tłumaczenia przysięgłe. Angielski to język, w którym się specjalizuję – znam niuanse, formalne wymagania czy specyficzne dla danej branży lub organu publicznego słownictwo. Wykonane przeze mnie tłumaczenie gwarantuje bezproblemowe załatwienie wszystkich spraw w zagranicznych instytucjach.

Usługi, które oferuję poprzez swoje biuro, są kompleksowe. Nie tylko wykonam dokładne tłumaczenie uwierzytelnione, ale także podpowiem, w których sytuacjach jest ono niezbędne. Wyjaśnię również, w jakich przypadkach wystarczy przedstawić kopię dokumentów, bez konieczności pozyskiwania oryginału i dostarczania go osobiście. W ten sposób można zaoszczędzić sporo cennego czasu.